شما اینجا هستید
صفحه اصلی > Uncategorized > مشاجره والدين از دوران بارداري تاثير آن بر جنين

مشاجره والدين از دوران بارداري تاثير آن بر جنين

يك روانپزشك با اشاره به اينكه مشاجره والدين از همان دوران بارداري بر روند رشد و سلامت جنين تاثير سويي مي گذارد، گفت: مشاجره والدين با يكديگر در دوران دبستان و نوجواني فرزندشان به فرار آنان از خانه و روي آوردن به دوستان، بستگان و حتي گروه هاي ناهنجار جامعه منجر مي شود واز سوي ديگر عدم نظارت والدين بروي سلامت رواني و حتي جسمي فرزندشان اثرات نامطلوبي مي گذارد.دكتر رضا رستمي با بيان اينكه داشتن رابطه سالم والدين با يكديگر يك اصل اساسي و مهم براي تربيت فرزندان به شمار مي رود، اظهار داشت: هر فرزندي به امنيت رواني در خانواده و اجتماع نيازدارد و والدين موظف هستند كه اين نياز مهم را براي آنان برآورده كنند كه متاسفانه برخي از خانواده ها با بي توجهي و مشاجرات خود موجب تبديل شدن خانه به يك محيط ناامن براي فرزندانشان مي شوند. وي با اشاره به اينكه آسيب هاي ناشي از مشاجرات والدين در سنين مختلف بر كودكان تاثيرات سويي مي گذارد، تصريح كرد: دعواهاي والدين از همان دوران بارداري تاثيرات نامطلوبي بر روند رشد، سلامت جنين و مرحله بارداري سالم يا ناسالم مادران مي گذارد و حتي كودك به دنيا نيامده متوجه بهم ريختگي محيط خانواده خواهد شد.اين روانپزشك سال هاي اول زندگي كودك را مهمترين دوران براي يادگيري بسياري از مهارتهاانست و افزود: محيط آرام درون خانه منجر به رشد مطلوب تر كودك مي شود و بالعكس محيط ناآرام آن موجب تخليه انرژي والدين خواهد شد كه اين امر باعث از دست دادن نيروي كافي پدر و مادر براي آموزش مهارت ها و توانايي هاي لازم به فرزندش به دليل داشتن تنش با همسر خود مي شود..دكتر رستمي در ادامه يادآور شد: مشاجره والدين در دوران دبستان و نوجواني فرزندانشان به فرار آنان از خانه و روي آوردن به دوستان، بستگان و حتي گروه هاي ناهنجار جامعه منجر مي شود از سوي ديگر عدم نظارت والدين بروي سلامت رواني و حتي جسمي فرزندشان اثرات نامطلوبي مي گذارد و با توجه به اينكه كودكان خانواده را به عنوان مركز اصلي امنيت خود مي دانند بنابراين درجريان مشاجره والدين نمي دانند كه به چه كسي پناه برند و اين مسئله موجب ايجاد تعارض شناختي در آنان و اثرات نامطلوبي بر آينده شان مي شود. وي با بيان اينكه مشاجرات پدر و مادر منجر به بروز بيماري هايي همچون اضطراب، افسردگي، افت تحصيلي و مهم تر از همه ترك تحصيل و اختلالات رفتاري مي شود، گفت: اگر كودك در معرض تربيت صحيح والدين قرار نگيرد و مدام شاهد دعواهاي آنان باشد منجر به بروز ناهنجاري هاي رفتاري و افت كارايي در محيط هاي مختلف در بزرگسالي مي شود.اين روانپزشك با اشاره به اينكه مشاجره والدين سبب بروز رفتارهاي ناهنجار كه مورد پسند جامعه نيست مي شود، گفت: آثار ناشي از مشاجرات والدين كه موجب بروز رفتارهاي نابهنجار در كودكان مي شود باعث طرد شدن آنان از جامعه خواهد شد كه البته آثار و تبعات نامطلوب تري را براي فرد،خانواده و هم براي جامعه به دنبال دارد كه چه بسا جبران كردن تمام اين بي توجهي ها هزينه گزافي را به دنبال دارد.
دكتر رستمي در پايان يادآور شد: كودكان در هر سني از دوران جنيني تا بزرگسالي تحت تاثيررفتارهاي والدين با يكديگر هستند و هرگونه مشاجره مدام بين والدين چه بسا به اختلالات رفتاري درفرزندانشان منجر مي شود كه در صورت لزوم پدر و مادر بايد براي حل مشكل خود و داشتن يك محيط آرام براي خود و هم فرزندشان به مشاوره مراجعه كنند تا كودكشان از آينده مطلوبي برخوردار باشند
.

پاسخی بگذارید

Top