شما اینجا هستید
صفحه اصلی > Uncategorized > رشدنطفه

رشدنطفه

در این دنیای وسیع و پرعجایب هیچ اتفاقی عجیب تر و معجزه آساتر از بوجود آمدن یک کودک نوزاد از یک قطعه کوچک تخمک انسانی نمی باشد. در گذشته بقدری جریان تولید نسل عجیب بود که آنرا به عوامل غیر انسانی نسبت داده و حتی روابط زن و مرد را در این امر لازم نمی دانستند.

از ترکیب نطفه مرد و زن تخم که یک سلول زنده است بوجود میآید . در داخل هسته تخم,رشته های کروموزوم قرار دارند و این رشته ها 46 عدد هستند که 23 عدد آن از نطفه ی پدر و 23 عدد از نطفه ی مادر تشکیل میشوند. بعد ازآنکه تخم تشکیل شد شروع به تکثیر میکند بدین قسم که ابتدا به دو,بعدا به چهار و سپس هشت قسمت مساوی تقسیم شده و هریک نیز بنوبه ی خود تقسیم میگردند و بدین ترتیب توده سلولی که بعدها جنین از آن درست میشود تشکیل میگردد.

توده سلولی بعد از تشکیل شدن تا حداکثر چهار روز روز در داخل لوله رحمی باقی میماند و چون فضای داخل لوله را مناسب برای رشد و نمو خود نمی بیند تدریجا از آنجا حرکت کرده  و وارد  حفره رحمی می شود و توسط استطاله هایی که در اطراف خود پیدا میکند به جدار داخل رحم چسبیده و شروع به رشد و نمو میکند و بدین ترتیب جنین بوجود می آید.

در مواردی که توده سلولی جنین بعلت چسبندگی و یا تنگی مجرای لوله قادر به مهاجرت نیست در داخل لوله باقی مانده و شروع به رشد و نمو میکند و بدین ترتیب بارداری خارج از رحم بوجود می آید .

در چند روز اولیه حیات جنین از مواد فذایی ذخیره در خود تغذیه میکند ولی بعدها که جفت تشکیل میشود و ارتباط خونی بین مادر و جنین برقرار میگردد,  مواد غذایی لازم برای رشد و نمو جنین از خون مادر توسط جفت تامین میگردد. بنابراین مادرانی که در دوران بارداری مبتلا به کم خونی میشوند ممکن است رشد و نمو جنین داخل شکمشان مختل شده و یا متوقف گردد.

پاسخی بگذارید

Top