شما اینجا هستید
صفحه اصلی > Uncategorized > مکیدن انگشت و ناخن جویدن

مکیدن انگشت و ناخن جویدن

زمان توجه به مکیدن انگشت شست کودکان

مناسبترین زمان برای جلوگیری از مکیدن شست هنگامی است که، کودک این عمل را شروع کرده و هنوز به آن عادت نکرده است . بیشتر کودکانی که در ماه های اول زندگی دست خود را به سوی دهان می برند تا آن را بمکند ، نیاز شدیدی به مکیدن دارند و باید امکان ارضای این غریزه ی آنان را فراهم کرد.
هر قدر کودک کوچکتر باشد به توجه بیشتری نیاز دارد. در 3 تا 4 ماهگی ، غریزه ی مکیدن شدید است و به تدریج کم می شود و بین 7 تا 12 ماهگی از بین می رود . شدت غریزه ی کودکان نیز یکسان نیست.
اگر کودکی چند لحظه قبل از شیر خوردن انگشت خود را می مکد ، به احتمال ،گرسنه است. ولی اگر این عمل بعد از تغذیه صورت می گیرد ، باید غریزه ی مکیدن فرزند را ارضاء کنید. این کودکان معمولا مکیدن انگشت را از 3 ماهگی شروع می کنند.
تمام کودکان هنگام در آوردن دندان(4تا 6 ماهگی)، دست و انگشتان خود را می مکند و گاه می جوند، این حالت را نباید با ارضای مکیدن اشتباه کرد.
برای درمان مکیدن انگشت ، بهتر است آهسته تر و دیرتر از معمول وعده های شیر خوردن کودک را حذف کنید زیرا تنها طول مدت هر وعده تغذیه برای ارضای غریزه ی مکیدن کافی نیست، بلکه تعداد نوبتهای شیر خوردن در شبانه روز هم تاثیر زیادی در رفع این نیاز دارند. به این ترتیب ، از شیر گرفتن کودک مدتی به تاخیر می افتد. البته خود کودک هم باید به خوردن شیر تمایل داشته باشد

تاثیر مکیدن انگشت بر دندانهای کودکان

مکیدن انگشت باعث کج روییدن دندانها ی شیری و جلو آمدن دندان های پیشین بالا و عقب رفتن دندانهای پیشین پایین می شود.
میزان و جهت انحراف دندانها به شدت و مدت مکیدن انگشت و طرز قرار گرفتن آن در دهان به هنگام مکیدن بستگی دارد.
دندانپزشکان عقیده دارند کجی دندانهای شیری تاثیر شدیدی بر دندان های دایمی که معمولا قبل از 6 سالگی می رویند ،ندارد. به عبارت دیگر ، اگر کودک مکیدن انگشت را قبل از 6سالگی ترک کند ،احتمال کجی و تغییر شکل دندانها ی دایمی کاهش می یابند

ناخن جویدن

این رفتار نشانه ی عصبانیت و ناراحتی است و در کودکان نگران و حساس بیشتر مشاهده می شود . این کودکان وقتی نگران و وحشتزده هستند مثلا وقتی در مدرسه نوبت به آنها می رسد ، یا صحنه ها ی وحشتناک فیلم را تماشامی کنند-ناخن خود را می جوند. ناخن جویدن کودکان شاد و موفق ، لوزوما نشانه ای از یک مشکل جدی نیست ، اما جستجوی علت آن ضروری است.
تنبیه و سرزنش کودک ، فقط برای چند لحظه رفتار او را متوقف می سازد، زیرا او به ندرت نسبت به رفتارش آگاهی دارد. به علاوه ، ممکن است تنبیه در بلند مدت ناراحتی او را افزایش دهد. آلودن ناخنها به داروی تلخ نیز به ندرت موثر واقع می شود . اما گاهی می توان ناخنهای دختر بچه ی 3 ساله را با مهربانی لاک مالید و ناخن جویدن او را درمان کرد.
راه بهتر آن است که به جستجو و برداشتن فشارهای وارد بر کودکان بپردازید:
آیا در هر کاری به او اصرار می کنید؟ آیا کودک را زیاد مورد امر و نهی قرار می دهید؟ اگر علت را در برنامه های تلویزیونی ،سینما و یا داستانهای ترسناک و یا برخوردهای ناراحت کننده می بینید ، به حل ریشه ای این مشکل اقدام نمایید

پاسخی بگذارید

Top