شما اینجا هستید
صفحه اصلی > Uncategorized > گریه نوزادان

گریه نوزادان

گریه نوزادان

نوزادان برای ابراز خود گریه می کنند. بعضی از نوزادان در هفته اول عمر ، به ندرت گریه می کنند و به نظر کاملاً سر حال  و آرام می آیند. ولی از هفته دوم به بلند ترین گریه کنندگان دنیا تغییر می یابند. بسیاری از نوزادان شیوه ها و صداهای مختلفی برای گریه ی خود به وجود می آورند ، که هر کدام معنایی متفاوت دارد. به زودی در  می  یابید چگونه باید پیام های نوزاد خود را تشخیص بدهید، ولی گاهی نوزاد بی هیچ دلیل آشکاری گریه می کند. هر یک از روشهای آرامبخش را امتحان کنید.

·  کمی نوزاد را در اطراف راه ببرید.

·  با او حرف بزنید.

·  او را روی زانوهای خود بالا و پایین ببرید، یا هر چیز دیگری.

اگر هیچ یک مؤثر واقع نشد در واقع نتوانستید مشکلی را تشخیص دهید فوراً قضاوت نکنید شاید نوزاد شما فقط به کمی گریه نیاز دارد.

نوزادان چه زمانی گریه میکنند

–  گرسنه باشند

–   به تعویض پوشک نیاز داشته باشند.

–   به خاطر گازها درد داشته و به آروغ زدن نیاز داشته باشند.

–  خسته باشند

–   ناراحت باشند

–   لباسشان بسیار تنگ باشد

–   گرمشان شده باشد.

–  ترسیده باشند .

–  مایل باشند در آغوش شان بگیرند.

–   مایل به مکیدن چیزی باشند.

در اکثر موارد می توانید از احساس خود برای تشخیص روش آرام کردن گریه ی نوزاد خود استفاده کنید

پاسخی بگذارید

Top